:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین متوسط غلظت کشنده علف‌کش بن‌سولفورون ‌متیل در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
فاطمه رحمانی خانقاهی، شیلا امیدظهیر، عبدالعلی موحدی نیا، مریم آخوندیان
چکیده:   (181 مشاهده)
 بن‌سولفورون ‌متیل یکی از سموم علف‌کش پرکاربرد است که در مزارع کشاورزی به ویژه مزارع برنج مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحقیق حاضر برای اولین بار میزان سمیت بن‌سولفورون ‌متیل را در ماهی کپور معمولی  مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، برای تعیین میزان محدوده کشندگی بن‌سولفورون ‌متیل، ماهی‌های کپور معمولی به طور تصادفی در 8 گروه در معرض غلظت‌های 0، 01/0، 05/0 ،1/0، 5/0، 1، 2 و 4 گرم در لیتر بن‌سولفورورون متیل قرار گرفتند و در زمان‌های 24، 48، 72 و 96 ساعت میزان تلفات ماهی‌ها ثبت شد. پس از تعیین محدوده کشندگی، ماهی‌ها به طور تصادفی در 5 گروه در سه تکرا ر در معرض غلظت‌های 0، 2/1، 4/1، 6/1 و8/1 گرم در لیتر بن‌سولفورون ‌متیل  قرار گرفتند و در زمان‌های 24، 48، 72 و 96 ساعت میزان تلفات ماهی ها ثبت شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از روش آنالیز آماری پروبیت توسط نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر (LC1-99) شامل LC1، LC10، LC30، LC50، LC70، LC90 و LC99  محاسبه گردید. نتایج نشان داد تلفات ماهی‌ها با افزایش غلظت بن‌سولفورون ‌متیل و افزایش زمان آزمایش افزایش یافت و میزان غلظت کشنده بن‌سولفورون ‌متیل در ماهی کپور معمولی با افزایش مدت زمان آزمایش کاهش پیدا کرد، بطوریکه میزان متوسط غلظت کشنده در زمان‌های 24، 48، 72 و 96 ساعت به ترتیب 86/1، 82/1، 75/1 و 62/1 گرم در لیتر به دست آمد. در این مطالعه میزان حداکثر غلظت مجاز، غلظت غیرموثر و حداقل غلظت موثر علف کش بن‌سولفورون متیل به ترتیب 162/0 ، 162/0 و 41/1 گرم در لیتر محاسبه گردید.  
واژه‌های کلیدی: بن‌سولفورون ‌متیل، سم شناسی، ماهی، LC50
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آلودگي محيطهاي آبي
دریافت: ۱۳۹۸/۷/۱۲


XML   English Abstract   Printبرگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها