مجله علمی شیلات ایران- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

هیئت تحریریه بترتیب حروف الفبا:

 • دکتر غلامرضا رفیعی، استاد دانشگاه تهران
• دکتر جلیل ذریه زهرا، دانشیار وزارت جهاد کشاورزی
• دکتر همایون حسین زاده صحافی، استاد وزارت جهاد کشاورزی
• دکتر سیدولی حسینی، دانشیار دانشگاه تهران
• دکتر علی اصغر خانی پور، دانشیار وزارت جهاد کشاورزی
• دکتر افشین عادلی، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
• دکتر بهرام فلاحتکار، استاد دانشگاه گیلان
• دکتر تورج ولی نسب، استاد وزارت جهاد کشاورزی

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی شیلات ایران:
http://isfj.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب