مجله علمی شیلات ایران- اخبار نشریه
درجه علمی - پژوهشی مجله علمی شیلات ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1389/4/27 | 

مجله علمی شیلات ایران براساس تبصره 2 ماده 6 قوانین مجلات علمی -پژوهشی، جزو مجلات معتبر علمی- پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری میباشد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی شیلات ایران:
http://isfj.ir/find.php?item=1.43.21.fa
برگشت به اصل مطلب