مجله علمی شیلات ایران- اسامی داوران
داوران مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/15 | 
دکتر محمود بهمنی
دکتر تورج ولی نسب
دکتر مهناز ربانی ها
دکتر شهرام دادگر
دکتر شاپور کاکولکی
دکتر جلیل ذریه زهرا
دکتر محمود حافظیه
دکتر منصور طرفی موزان زاده
دکتر همایون حسین زاده
دکتر شریف روحانی
دکتر سعید شفیعی ثابت
دکتر کیومرث روحانی
دکتر علی نکوئی فرد
دکتر منصور شریفیان
دکتر شهلا جمیلی
دکتر فریدون عوفی
دکتر افشین عادلی
دکتر مریم میربخش
دکتر لاله رومیانی
دکتر ملیکا ناظمی
دکتر حسین هوشمند
دکتر جواد قاسم زاده
دکتر بهرام فلاحتکار
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی شیلات ایران:
http://isfj.ir/find.php?item=1.69.35.fa
برگشت به اصل مطلب