مجله علمی شیلات ایران- اخبار نشریه
کسب رتبه نشریه برجسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله علمی شیلات ایران موفق به کسب عنوان «نشریه علمی برجسته» در دهمین جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده کشور در سال 1388 از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری شد.

نشریه علمی برجسته

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی شیلات ایران:
http://isfj.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب