مجله علمی شیلات ایران- اخبار نشریه
درجه علمی - پژوهشی مجله علمی شیلات ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله علمی شیلات ایران براساس تبصره ۲ ماده ۶ قوانین مجلات علمی -پژوهشی، جزو مجلات معتبر علمی- پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری میباشد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی شیلات ایران:
http://isfj.ir/find.php?item=1.43.21.fa
برگشت به اصل مطلب